10011R.png

איך זה עובד ?

תהליך החזר המס משלב השאלון ועד קבלת הכסף

02איך זה עובד.png

1.ממלאים שאלון קצר ללא עלות, לצורך בדיקת הזכאות.

2.מעלים/מצלמים מסמכים רלוונטים באופן מקוון.

3.צוות שלנו מבצע עבורכם את הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות ומודיע ללקוח על החזר המס הצפוי.

4.אנו מגישים את דוחות ההחזר למס הכנסה.

5.קבלת הכסף לחשבון הפרטי שלכם.

 

חשוב לציין, עד לשלב הגשת הדוחות הכל עלינו, ללא עלות וללא התחייבות.

למה לדעתנו כדאי לך לבדוק?

ללמעלה מ-80% מהשכירים מגיע לקבל החזרי מס הכנסה. הניסיון שלנו מראה כי החזר המס הממוצע המתקבל אצל לקוחותינו מגיע לכ-11,500 שקל!

 חשוב לדעת

 

עובדים שכירים שחישוב המס שביצע המעסיק שלהם היה שגוי, יכולים לקבל החזר באמצעות המעסיק ותלוש השכר כל עוד לא הסתיימה שנת המס, מבלי שיהיה צורך להגיש בקשה להחזר מס.

יש לפנות אל המעסיק ולדרוש ממנו לבצע את את החזרי המס בתלוש השכר.

ניתן לדרוש זאת מן המעסיק גם אם בינתיים הסתיימה ההעסקה של העובד, וזאת בתנאי ששנת המס טרם הסתיימה. 

לעומת זאת, אם כבר הסתיימה שנת המס, יוכל העובד לקבל החזר רק באמצעות הגשת בקשה להחזר למס הכנסה.

מגיע לכם החזר מס

כנסו לבדיקה חינם

מגיע לך החזר מס.png