מתחילים

השאלון מתייחס לשנים 2015-2020.

האם במהלך 6 השנים האחרונות , את/ה או בן זוגך היית/ם בעלי עסק עצמאי ?

1

2

3

4

1

מגיע לך החזר מס.png
10011R.png